Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.jammarketing.nl.

 

JAM marketing verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

Contactgegevens

Schuttevaerkade 7, 8021 DB Zwolle

0648 086 007

www.jammarketing.nl

janke@jammarketing.nl

 

Privacyverklaring

Om onze werkzaamheden te verrichten, verwerkt JAM marketing persoonsgegevens. Het komt voor dat wij daarbij samenwerken met derden. Dat betekent dat persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden aan derden, daarbij rekening houden dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens.

Persoonsgegevens worden door JAM marketing zorgvuldig verwerkt en veilig bewaard.

 

Via deze privacy verklaring wordt vermeld voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt. Het verzamelen van persoonsgegevens beperkt zich alleen tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de opdracht of overeenkomst waarvoor ze worden verwerkt. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer JAM marketing daartoe wettelijk verplicht is. JAM marketing neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en u kunt uw kunt uw persoonsgegevens op aanvraag inzien, corrigeren of laten verwijderen.

 

Dit privacy statement geldt voor alle klanten die een product of dienst afnemen van JAM marketing. En het geldt voor alle gebruikers van de website jammarketing.nl.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt JAM marketing?

 

Hoe gebruikt JAM marketing uw persoonsgegevens?

 

Welke computerprogramma’s of -systemen gebruikt JAM marketing?

Office 365

Toegang: Janke Boerman

 

Visma E-accounting

Toegang: Janke Boerman en De Jong & Laan Accountants

 

Gmail mailprogramma

Toegang: Janke Boerman

 

Online back-up programma

Toegang: Huijbrechts Automatisering en Janke Boerman

 

Laptop

Toegang: Janke Boerman en Huijbrechts Automatisering

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Na het beëindigen van een overeenkomst of relatie wordt deze informatie niet automatisch verwijderd. Deze informatie blijft op laptop en een externe server beveiligd opgeslagen. Natuurlijk kunt u via janke@jammarketing.nl een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Uitgesloten hiervan is de data die door JAM marketing wettelijk moet worden bewaard voor bijvoorbeeld de belastingdienst.

 

Ook kunt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren, en/of uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken. Ook kunt u JAM marketing vragen om uw gegevens over te dragen aan u of een andere, door u genoemde organisatie. U kunt uw verzoek mailen naar janke@jammarketing.nl.

 

Hebt u twijfels over het bewaren van uw persoonsgegevens door JAM marketing? U kunt een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe beveiligt JAM marketing uw gegevens?

JAM marketing neemt ten minste de volgende maatregelen om uw gegevens te beschermen:

 

Nieuwsbrief

JAM marketing verstuurd tot op heden geen nieuwsbrieven.

Wij zullen de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en mogelijk gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een dergelijke mailing sturen, heeft u de mogelijkheid om u af te melden via de afmeldlink onderaan iedere mailing.

 

Sociale media

JAM marketing is via profielen van Janke Boerman op verschillende sociale media te vinden, zoals LinkedIn. Wanneer u haar volgt op sociale media, krijgt zij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Janke Boerman volgt ook zelf sociale mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken. Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://bit.ly/2kpuo7J

 

Delen van relatiegegevens met derden

JAM marketing verkoopt uw gegevens niet aan derden. Gegevens worden uitsluitend verstrekt, als het nodig is om een opdracht of overeenkomst met u uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gepubliceerd op 11-11-2021